فرم انتقاد از مشتریان پارس جی

مشتریان با انتقاداز فروشگاه پارس جی کوپن تخفیف 40 درصدی بهر مند میشویند(لازم به ذکر هست که به انتقاد های کاربردی فقط تعلق می گیرد )

در هر زمینه ای می توانند انقتاد کنند
برای ارسال پیام خود ، فیلد های زیر را پر کنید

* کد امنیتی را وارد کنیدگروه انفورماتیک پارس جی